องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบฯ 2563

      
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563

      
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบฯ 2563

      
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563

      
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

12
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา