องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
การเยี่ยมและมอบอาหาร น้ำดื่ม ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในสถานกักกันโรคโควิด ๑๙
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๕๐ น. นายบุญเที่ยง สายแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง พร้อมกับ นายนิเกิ้ล แก้วละมุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง นายสรนนท์ ขจรเจริญกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายประดับพันธ์ บุตรไชย นิติกรปฏิบัติการ ได้นำอาหาร,น้ำดื่ม และนม ไปมอบให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ภายในสถานที่กักกันผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของตำบลดินแดง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา